Pisma

Dialog


dialogo casanatense
                                                                                                                Roma, Biblioteca Casanatense, 292, c. 2


S. Caterina da Siena, Il Dialogo della Divina Provvidenza, a c. di G. Cavallini, ed. Cantagalli 19952.

Download pdf (solo testo)

Download epub (solo testo)

Download epub (.zip) (solo testo)

MODLITWY

ms. Siena Bibl. Comunale Intronati T.II. 7 sec. XV c. 161r             Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati,  T. II.7 (sec. XV), c. 161 r


S. Caterina da Siena, Le Orazioni, a c. di G. Cavallini, Edizioni Cateriniane, 1978

Download (testo integrale)

Download pdf (solo testo)

Download epub (solo testo)

Download epub (.zip) (solo testo)Listy


lettera caterina a Maconi
Siena, Chiesa dei Santi Niccolò e Lucia, ms. s.s.
Lettera di Santa Caterina da Siena a Stefano Maconi (T. 365) copiata nel 1394 dall’originale dallo stesso Stefano Maconi.
Per gentile concessione della Compagnia laicale di Santa Lucia a Siena

S. Caterina da Siena, Le lettere, a c. di A. Volpato, in Santa Caterina da Siena, Opera Omnia, Testi e Concordanze, Provincia Romana dei Frati Predicatori. Centro Riviste. Pistoia 2002.

Download (solo testo)
                                                                              Uwaga
Tekst Listów wydanych na płycie CD “ Santa Caterina da Siena, Opera Omnia, Testi e Concordanze” i tu wyżej zamieszczony został przeze mnie poprawiony na podstawie głównych manuskryptów (lista mss użytych przy każdym Liście była do dyspozycji również a płycie CD). Numeracja jest zaczerpnięta z wydania Tommaseo, dodatkowo opatrzona numerami z gwiazdką (374*-383*) dla Listów odkrytych przez Gardnera, Fawtiera i Dupré Theseidera. Obecnie na tej stronie poniżej jest w trakcie wydawania nowe wydanie krytyczne z komentarzem: zachowałem w niej, przynajmniej na ten moment, numerację Tommaseo i Dupré Theseider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Antonio Volpato                                                                                                                                                                     

Św. Katarzyna ze Sieny, Listy, Wydanie krytyczne i komentarz
Antonio Volpato, 2016 (w trakcie aktualizacji on line)

Wydanie ma za zadanie udokumentowanie historii tradycji manuskryptowej: aparat krytyczny w sposób diachroniczny monitoruje korekty i ingerencje redakcyjne wprowadzane w tekście. Kiedy badane manuskrypty zostaną podwójnie zrecenzowane  list zostaje zaopatrzony w dwa aparaty krytyczne: pierwszy wariant, u dołu strony, jest przywoływany w tekście małymi literami alfabetu; drugi wariant, pod listem, jest przywoływany przy użyciu wielkich liter. Komentarze wraz z podsumowaniem każdego listu są oznaczone cyframi arabskimi. By odszukać kryteria wydania należy kliknąć we WSTĘP.

                  Wykorzystanie tekstów jest dozwolone, pod warunkiem, że zamieści się wydawcę oraz tę stronę.

Sigle Sigla manuskryptów icona pdf

Wstęp icona pdf

Skróty

D.                 Eugenio Dupré Theseider, Epistolario di Santa Caterina da Siena, Roma 1940

T.                 Niccolò Tommaseo, Le lettere di S. Caterina da Siena ridotte a miglior lezione e in ordine nuovo disposte con proemio e note, Firenze 1860

G.                 Girolamo Gigli, L'epistole della serafica vergine S. Caterina da Siena..., parti I-II, Siena 1713 - Lucca 1721

Gardner    Saint Catherine of Siena: a study of the religion, literature and history of the Fourteenth Century in Italy, by Edmund G. Gardner, London 1907, 407-422

IS.            Caterina da Siena. Epistolario. 1: Lettere A-B, Roma 2023 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo)


NOTE CRITICHE

Gregorio XI consultò Caterina da Siena prima che lei arrivasse ad Avignone?
[A proposito della L. D.LXVIIII – T.229]

“Se tutte le lingue tagliassero sopra el servo di Dio…” (Caterina da Siena, Lettera T.165): una metafora… mai esistita


NEW
A Gregorio XI (DT. LXXI-T. 255-G. 13)
Agli Otto della guerra (DT. LXXII-T. 230-G. 197)
A Monna Giovanna di Corrado Maconi (D. LXXIII-T. 241-G. 354)
A Gregorio XI (D. LXXIIII; T. 218; G. 3)

AGGIORNAMENTIAl fratello Benincasa (D. XVI; T. 20; G. 251) - 16/05/2024
A don Giovanni de’ Sabbatini (D. XXXVIII; T. 141; G. 59) - 27/05/2024
A Pietro del Monte Santa Maria (D. XXXXII; T. 135; G. 209) - 28/05/2024
A ser Cristofano di Gano Guidini (D. XXXXIIII; T. 43; G. 240) - 28/05/2024
Alle monache di S. Marta (D. I; T. 30; G. 150; IS. 42) - 06/06/2024
A fra’ Tommaso dalla Fonte (D. XXXXVII; T. 283; G. 104) - 06/06/2024
A monna Giovanna di Capo e a Francesca (D. XXXXVIIII; T. 108; G. 172)- 06/06/2024
A Berengario abate di Lézatt (D. LI; T. 109; G. 41) - 10/06/2024
A un prelato anonimo (D. -; T. 16; G. 38) - 27/06/2024
A fra’ Giacomo da Padova (D. -; T. 32; G. 79) - 02/07/2024


Listy datowane przed 1375r

Alle monache di S. Marta (D.I; T. 30; G. 150; IS. 42)
A monna Agnesa Malavolti e alle mantellate senesi (D. II; T. 61; G. 183)
A fra’ Tommaso dalla Fonte (D. III; T. 41; G. 105)
A fra’ Bartol. Dominici (D. IIII; T. 198; G. 110; IS. 58)
A fra’ Bartol. Dominici (D. V; T. 204; G. 109)
A fra’ Bartol. Dominici (D. VI; T. 208; G. 111)
A Neri Pagliaresi (D. VII; T. 99; G. 272)
A fra’ Bartol. Dominici (D. VIII; T. 105; G. 113)
A fra’ Bartol. Dominici (D. VIIII; T. 200; G. 112)
A Biringhieri degli Arzocchi (D. X; T. 24; G. 44; IS. 74)
A Luigi di Luigi Gallerani (D. XI; T. 107; G. 238)
A maestro Iacomo, medico (D. - ; T. 202; G. 226)
A madonna Mitarella donna del senatore Vico da Mogliano (D. XII; T. 31; G. 333)
Ai suoi tre fratelli (D. XIII; T. 14; G. 252)
Al fratello Benincasa (D. XIIII; T. 18; G. 250; IS.68)
Al fratello Benincasa (D. XV; T. 10; G. 249; IS.69)
Al fratello Benincasa (D. XVI; T. 20; G. 251)
A Bernabò Visconti (D. XVII; T. 28; G. 191)
A Regina della Scala (D. XVIII; T. 29; G. 319)
A Matteo Cenni (D -; T. 210; G. 138)
A uno spirituale in Firenze (D. XVIIII; T. 92; G. 305)
A fra’ Bartol. Dominici e fra’ Tommaso d’Antonio (D. XX; T. 127; G. 117; IS.66) 
A fra’ Bartol. Dominici (D. XXI; T. 70; G. 114)
A madonna Bandecca Belforti (D. - ; T. 68; G. 325)
A Piero Gambacorta (D. XXII; T. 149; G. 193)
Al card. Iacopo Orsini (D. XXIII; T. 101; G. 27)
A Sano di Maco (D. XXIIII; T. 69; G. 243)
A Sano di Maco (D. XXV; T. 147; G. 241)
A Sano di Maco (D. XXVI; T. 142; G. 242)
A fra’ Bartol. Dominici (D. XXVII; T. 146; G.115)
Al vescovo Angelo Ricasoli (D. XXVIII; T. 88; G. 35; IS. 17)
A fra’ Bartol. Dominici (D. XXVIIII; T. 129; G. 116)
A frate Lazzarino da Pisa frate Lazzarino da Pisa (D. - ; T. 225; G. 121)
A Giovanni Acuto (D. XXX; T. 140; G. 230)
A fra’ Raimondo da Capua (D. XXXI; T. 273; G. 97)
Alla regina Giovanna d’Angiò (D. XXXII; T. 133; G. 312)
A Nicolò Soderini (D. XXXIII; T. 131; G. 216)
A monna Paola  (D. XXXIIII; T. 144; G. 371)
A don Roberto da Napoli (D. XXXIIII; T. 342; G. 46)
A fra’ Guglielmo d’Inghilterra (D. - ; T. 77; G. 128)
A fra’ Guglielmo d’Inghilterra (D. XXXV; T. 66; G. 125)
A Pietro del Monte Santa Maria (D. XXXVI; T. 148; G. 210)
Al vescovo Angelo Ricasoli (D. XXXVII; T. 136; G. 36)
A don Giovanni de’ Sabbatini (D. XXXVIII; T. 141; G. 59)
Alla regina Giovanna d’Angiò (D. XXXVIIII; T. 143; G. 313)
A Elisabetta regina d’Ungheria (D. XXXX; T. 145; G. 311)
Alla regina Giovanna d’Angiò (D. XXXXI; T. 138; G. 314)
A Pietro del Monte Santa Maria (D. XXXXII; T. 135; G. 209)
A Pietro del Monte Santa Maria (D. XXXXIII; T. 180; G. 207)
A ser Cristofano di Gano Guidini (D. XXXXIIII; T. 43; G. 240)
A Matteo Cenni (D. XXXXV; T. 137; G. 141)
A fra’ Tommaso dalla Fonte (D. XXXXVI; T. 139; G. 106)
A fra’ Tommaso dalla Fonte (D. XXXXVII; T. 283; G. 104)
A Cecca di Clemente ed altre mantellate (D. XXXXVIII; T. 132; G. 173)
A monna Giovanna di Capo e a Francesca (D. XXXXVIIII; T. 108; G. 172)
A Conte di m.a Agnola e ai suoi compagni (D. L; T. 257; G. 223)
A Berengario abate di Lézat (D. LI; T. 109; G. 41)
A Bartolomeo Smeducci da Sanseverino (D. LII/Gardner I; T. 374*; G. -)
Agli Anziani di Lucca (D. LIII; T. 168; G. 206; IS. 38)

Listy które datuje się na drugą połowę 1375 r.

A un prelato anonimo (D. -; T. 16; G. 38)
A fra’ Giacomo da Padova (D. -; T. 32; G. 79)
A fra’ Nicolò da Montalcino (D. -; T. 74; G. 119)
Al card. Giacomo Orsini (D. -; T. 223; G. 28)
A fra’ Raimondo da Capua (D. -; T. 226; G. 89)
A Vanni e Francesco Buonconti (D. -; T. 157; G. 239)
A fra’ Ranieri di Santa Cristina (D. -; T. 159; G. 120)
A monna Nella e monna Caterina Buonconti (D. -; T. 161; G. 340)
A Giovanni e Giovanna Trenta (D. -; T. 152; G. 287)
A monna Tora e monna Giovanna Trenta (D. ined. I; T. 382*; G. -)
A Giovanni Perotti (D. -; T. 156; G. 303) 
A Giovanni Perotti e monna Lipa sua moglie (D. -; T. 160; G. 302) 
A monna Franceschina, monna Caterina e altre loro compagne (D. -; T. 162; G. 350)
A monna Franceschina (D. -; T. 163; G. 347)
A un secolare (D. -; T. 60; G. 307)

Listy datowane na okres 1375 i początek 1376r.

A madonna Colomba da Lucca (D -; T. 166; G. 349)
A un certosino incarcerato (D -; T. 4; G. 64)
A monna Lapa (D -; T. 6; G. 166) 
A Consiglio giudeo (D -; T. 15; G. 310)
A fra’ Antonio da Nizza OESA (D -; T. 17; G. 131)
A fra' Girolamo da Siena OESA (D -; T. 52; G. 132)
A una monaca di S. Agnese a Montepulciano (D -; T. 54; G. 160)
A monna Paola (D -; T. 97; G. 370)
A frate Nicolò, olivetano (D -; T. 172; G. 80)
A un monastero femminile (D -; T. 175; G. 147)
A Giannetta e altre (D. ined. II; T. 383*; G. -)
A Costanza, monaca di Sant'Abbondio (T. 73-G. 154)Lettere del 1376

A Gregorio XI (D. LIIII; T. 185; G. 1)
A missere Nicola da Osmo (D. LV; T. 181; G.40)
A Iacopo da Itri, arcivescovo d'Otranto (D. LVI; T. 183; G. 33; IS. 39)
A Monna Alessa e ad altre mantellate (D. LVII; T. 286; G. 180; IS. 26)
A Melina Barbani D. LVIII; T. 164; G. 348)
A Bartolomea di Salvatico (D. LVIIII; T. 165; G. 351)
A Nicolò Soderini (D. LX; T. 171; G. 217)
Al Cardinale Pietro Corsini (D. LXI; T. 177; G. 29)
Alle monache di Monte San Savino; Alle monache di San Gaggio in Firenze (D. LXII; T. 75; G. 146)
A Gregorio XI (D. LXIII; T. 206; G. 5)
A Gregorio XI (D. LXIIII; T. 196; G. 4)
A Raimondo da Capua e ad altri suoi compagni (D. LXV; T. 219; G. 87)
All'abate Giovanni da Orvieto (D. LXVI; T. 12; G. 66)
A Pietro del Monte Santa Maria (D. LXVII; T. 170; G. 208)
Ai Signori di Firenze (D. LXVIII; T. 207; G. 198)
A Gregorio XI (D. LXVIIII-T. 229-G. 6)
A Raimondo da Capua (D. LXX-T. 211-G. 88)
A Gregorio XI (D. LXXI-T. 255-G. 13)
Agli Otto della guerra (D. LXXII-T. 230-G. 197)
A Monna Giovanna di Corrado Maconi (D. LXXIII-T. 241-G. 354)
A Gregorio XI (D. LXXIIII; T. 218; G. 3)


Czytany 16118 razy Ostatnio zmieniany środa, 03 lipiec 2024 17:55
Oceń ten artykuł
(4 głosów)